PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 

Nas proizvod - Izopropil alkohol p.a. se odlikuje izuzetnom cistocom kako na teske metale tako i na ostale primese.
Kapaciteti proizvodnje na mesecnom nivou su 20.000 litara a po potrebi proizvodni kapaciteti mogu da se prosire.

Isporuka moze da bude u staklenim, plasticnim ili pet bocama od:

- 100, 200, 500 ili 1.000 ml.
- plasticnim kanistrima od 5, 10, 20 lit.
- plasticnim buradima od 50 i 200 lit.
- metalnim buradima 200 lit. (160 kg)

Transportne kutije su od 10, 12 i 15 litarskih boca a moze biti i po zahtevu kupca.

(Izopropil alkohol, Isopropil, Isopropanol, Izo Propil, Isopropyl, IPA)

 
     
  Izopropil alkohol se moze oksidovati do acetona. To se moze postici koristeci oksidacine agense kao sto je hromna kiselina, ili putem dehidrogenacije izopropil alkohola nad zagrejanim bakarnim katalizatorom:
(CH3)2CH-OH →(CH3)2CO + H2

Izopropil alkohol se cesto koristi kao rastvarac i izvor hidrida. Izopropil alkohol se moze konvertovati u 2-bromopropan koristeci fosfor tribromid, ili dehidrisan do propena zagrevanjem sa sumpornom kiselinom.

Poput vecine alkohola, izopropil alkohol reaguje sa aktivnim metalima kao sto je kalijum do formira alkokside, koji se nazivaju izopropoksidi. Reakcija sa aluminijumom (inicirana tragovima zive) se koristi za pripremu katalizatora aluminijum izopropoksid.

Izopropil alkohol (izopropanol, sekundarni propil-alkohol, dimetil-karbinol, 2-propanol,alkohol za dezinfekciju ili skraceno IPA, molekulske formule CH3CHOHCH3 je bistra, bezbojna, zapaljiva, isparljiva, lakopokretljiva tecnost karakteristicnog mirisa. IPA je najjednostavniji primer sekundarnog alkohola u kojem je alkoholna grupa povezana sa druga dva ugljenikova atoma.

Izopropil alkohol nastaje na dva nacina:

- indirektnom
- direktnom hidratacijom.

Kod indirektnog procesa propilen reaguje sa sumpornom kiselinom i obrazuje smesu sulfatnih estara, a potom se hidrolizom dobijenih estara proizvodi IPA.

Direktnom hidrataciom reaguju propilen i voda u gasnom ili tecnom stanju pod velikim pritiskom, u prisustvu katalizatora.

Oba procesa zahtevaju da IPA bude odvojen od vode ili drugih sporednih proizvoda destilacijom.

IPA podleze svim hemijskim reakcijama koje su tipicne za sekundarne alkohole. Uslovi koji doprinose nestabilnosti IPA su toplota i plamen. Burno reaguje sa jakim oksidacionim sredstvima. Opasne materije koje mogu nastati razlaganjem i dekompozicijom IPA su toksicne pare ugljen monoksida. IPA je slican etil alkoholu u pogledu karakteristika kao rastvaraca i stepena isparavanja.

Fizicko-hemijske osobine IPA kao rastvaraca omogucile su njegovu primenu u grafickoj industriji. Velika isparljivost, laka dostupnost i efikasnost koju postize pri stampi, osnovni su razlozi njegove primene.

U ofset stampi izopropil alkohol se koristi da smanji povrsinski napon rastvora za vlazenje i omoguci stvaranje veoma tankog, ali ravnomernog i stabilnog filma rastvora za vlazenje na stamparskoj formi, cime se obezbedjuje bolje vlazenje stamparske forme razblazivanje i razredjivanje sredstva za vlazenje i povecanje adsorpcije gumiarabike. IPA konstantno isparava sa valjaka i stamparske forme, te pomaze hladjenje kriticnih komponenata stamparske masine tokom stampanja. Takodje hladi boju u stamparskoj masini, jer reaguje endotermno. Zahvaljujuci efektu hladjenja, reoloske karakteristike boje i adsorpcija sredstva za vlazenje ostaju konstantni. IPA povecava viskoznost sredstva za vlazenje sto omogucava brzi transport kroz jedinicu za vlazenje. IPA se primenjuje i kao rastvarac boje. Izopropil alkohol menja emulzione karakteristike stamparske boje. On poboljsava oticanje boje sa stamparske forme i utice na regulaciju balansa izmedju boje i vode. Ponasa se kao sredstvo za samopreciscavanje, sprecava penusanje i ubrzava isparavanje vode sa nestampajucih povrsina stamparske forme.

Upotreba Izopropil Alkohola:

Upotrebljva se kao rastvarac:

- u farmaceutskoj industriji
- kozmetickoj industriji
- hemijskoj industriji
- naftnoj industriji
- grafickoj industriji. U ofset stampi, kao segmentu graficke industrije, IPA se koristi kao rastvarac u sredstvu za vlazenje.
- u industriji boja i lakova
- u elektroservisima za ciscenja elektronskih maticnih ploca i ostalih delova gde je potrebna savrsena cistoca posle pranja. Ne ostavlja nikakve tragove za sobom posle isparavanja. Rastvara neke vrste plastike te treba biti obazriv sa njim.

 
     
 
 
     
 
Izopropil alkohol
IUPAC ime isopropyl alcohol
Drugi nazivi 2-propanol, izopropanol, izopropil alkohol, iPrOH, IPA
Identifikacija
CAS registarski broj 67-63-0
PubChem 3776
ChemSpider 3644
UNII ND2M416302
UN broj 1219
KEGG D00137
ChEBI 17824
ChEMBL CHEMBL582
RTECS NT8050000
Svojstva
Molekulska formula C3H8O
Molarna masa 60.1 g mol−1
Agregatno stanje bezbojna tecnost
Gustina 0.786 g/cm3 (20 C)
Tacka topljenja −89 C, 184 K, -128 F
Tacka kljucanja 82.5 C, 356 K, 181 F
Rastvorljivost u vodi mesa se
Rastvorljivost mesa se sa benzenom, hloroformom, etanolom, etrom, glicerinom, rastvoran je u acetonu, nerastvoran je u slanim rastvorima
pKa 16.5
Indeks refrakcije (nD) 1.3776
Viskoznost 2.86 cP na 15 C
1.96 cP na 25 C[6]
1.77 cP na 30 C
Za 187K-500K, viskozitet (cP) = 10^(-0.7009+(8.4150E+02/T)+(-8.6068E-03*T)+(8.2964E-06*(T^2))) (Temp u K)
Dipolni moment 1.66 D (gas)
Opasnost
Podaci o bezbednosti prilikom rukovanja (MSDS) External MSDS
Opasnost u toku rada Zapaljiv
R-oznake R11, R36, R67
S-oznake S7, S16, S24, S25, S26
Tacka paljenja 11.7 C (otvorena posuda)
13 C (zatvorena posuda)
Tacka spontanog paljenja 399 C
LD50 5050 mg/kg (pacov, oralno)
Srodne materije: alkoholi 1-Propanol, Etanol, 2-Butanol
 
     
 
 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
 Mob:
+ 381 (0)63 309 264
E-mail: grambg@eunet.rs
www.gram.rs