PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 Ksilol (po IUPAC-u dimetilbenzen) je hemijski spoj iz grupe aromatskih ugljikovodika.
To je bezbojna tecnost, mirisa karakteristicnog za vecinu aromatskih spojeva.
Tehnicki ksilol je mjesavina izomera: meta-ksilola, orto-ksilola i para-ksilola.
Ti izomeri imaju razlicite fizicke osobine.
Sva tri izomera imaju slicne tacke kljucanja: izmedju 138,4 i 144,4C, medjutim, tacke topljenja su dosta razlicite i krecu se od -48 C kod m-ksilola do 13,3 C kod p-ksilola.
P-ksilol ima najvecu simetriju molekule.
Ksilol je u vodi nerastvorljiv (samo 0,2 g/l).
U eteru, alkoholima, benzolu i acetonu, ksilol pokazuje veoma dobru rastvorljivost.
Tacka gorenja kod ksilola iznosi (u zavisnosti od izomera) oko 30 C, a tacka paljenja na 460 C.
Ksilol gori bljestecim plamenom.

Upotreba ksilola:

Upotrebljava se:

- kao rastvarac umjesto benzena,
- u industriji papira, gume, koze,
- proizvodnji boja i lakova
- u gradjivarstvu gde se radi sa poliuretanskim hidroizolacijama,
- u medicini u laboratorijama.
- itd...


KSILOL (Ksilen) p.a.  (C8H10)
Molarna masa106,17 g/mol
Agregatno stanje tekue
Gustoca ~0,86 g/cm3
Tacka topljenja −2627C
Tacka kljucanja 137140 C
Rastvorljivost u vodi nikakva, u eteru dobra
Pritisak pare ~8 hPa pri 20 C
Sadrzaj izomera C8H10) min. 96%
Neisparljive materije max. 0,001%
Slobodne kiseline max. 0,0005%
Slobodne alkalije max. 0,0005%
Etil benzol max. 4%
Toluol max. 0,1%
Voda max. 0,01%
Interval destilacije 137-1400C
 
 
 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
 Mob:
+ 381 (0)63 309 264
E-mail: grambg@eunet.rs
www.gram.rs