PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 
Ksilol, Ksilen, Xilol ili Xylene.

Hemijska formula: C8H10
CAS br: 1330-20-7
UN br: 1307

Ksilol se proizvodi iz frakcione destilacije nafte.
Postoji i proces dobijanja Ksilola putem alikacije metanola i toluola.

Ksilol je bezbojna tecnost, karakteristicnog mirisa za vecinu aromatskih jedinjenja, nerastovrljiv u vodi.

Tehnicki ksilol je mesavina izomera: meta-ksilola, orto-ksilola i para-ksilola. Izomeri imaju razlicite osobine.

Tacke kljucanja je: od 138,4 i 144,4°C, zavisno od kolicine meta, orto i para ksilola.

Rastvorljiv je u: alkoholima, acetonu, eteru, i benzolu.

Ksilol nudimo u pakovanjima od:

  - 1 lit
  - 5 lit
  - 180 kg u buretu od 200 lit.
  - 900 kg i plasticnom kontejneru od 1.000 lit
  - u rinfuzu

Ksilol se koristi u:

- proizvodnji boja i lakova
- u gradjivarstvu gde se radi sa poliuretanskim hidroizolacijama,
- u industriji papira, koze, gume,
- kao rastvarac umesto benzena,
- u medicini u laboratorijama.
- itd...


 
 

 

KSILOL (Ksilen) p.a.  (C8H10)
Molarna masa 106,17 g/mol
Agregatno stanje tekuće
Gustoca ~0,86 g/cm3
Tacka topljenja −26–27°C
Tacka kljucanja 137–140 °C
Rastvorljivost u vodi nikakva, u eteru dobra
Pritisak pare ~8 hPa pri 20 °C
Sadrzaj izomera C8H10) min. 96%
Neisparljive materije max. 0,001%
Slobodne kiseline max. 0,0005%
Slobodne alkalije max. 0,0005%
Etil benzol max. 4%
Toluol max. 0,1%
Voda max. 0,01%
Interval destilacije 137-1400C
 
 
 
 

Copyright © 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs