PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 

KALIJUM HIDROKSID, CAUSTIC POTASH FLAKES.

Aditiv E525
Hemiska formula KOH
Cas br: 1310-58-3
EC br: 215-181-3
UN br: 1813
Molarna masa 56.11 g/mol-1
Gustina 2,044 g/cm3 na 20°C
Tacka topljenja 360°C
Tacka kljucanja 1.327°C

Bez mirisa, bela cvrsta materija, rastvorljiva u vodi zavisno od spoljne temeprature, sto visa spoljna temperatura to je i rastvorljivost veca, recimo na 100 ml vode na temperaturi od -23,2°C rastvorice 85 grama KOH-a dok na temperaturi od 100°C rastvorice 162.9 grama KOH-a. Rastvorljiv je u Etanolu i Glicerinu dok je nerastvorljiv u Etru i tecnom Amonijaku.

KOH se dobija elektrolizom rastvora kalijum hlorida. Dobija se i reakcijom kalijuma sa vodom. U proslosti se dobijao rastvaranjem pepela u vodi ali taj klijum hidroksid nije bio cist. KOH se dobijao i dodavanjem kalijum karbonata u rastvor kalcijum hidroksida (gaseni krec).

U nasoj ponudi imamo pakovanja:

  • 25 kg

  • paleta 1.000 kg

  • po zahtevu kupca nudimo ga kao tecni rastvor

Koristi se za:

  • proizvodnju sapuna, kalijumov sapun

  • kao veoma jaka baza u sredstvima za ciscenje cevi

  • u organskim sintezama.

  • kao elektrolit u alkalnim baterijama

  • u prehrambenim proizvodima koristi se kao zgusnjivac

 
 
 
  KALIJUM HIDROKSID, CAUSTIC POTASH FLAKES  
 
 
 
OPASNOST
  
H302 Stetno ako se proguta
H314 Izaziva teske opekotine koze i ostecenje oka
  
P305+351+338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratite lekaru
PIKTOGRAMI   
 
 
 
 

Copyright © 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs