PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 

KAMFOR, CAMPHOR.

Hemijska formula C10H16O
Molarna masa 152,23
Gustina 0,990 cvrsto stanje
Tacka topljenja 179.75 C
Tacka kljucanja 204 C
Cas broj 76-22-2
Naziv trimethylbicyclo, heptan-2-one
Drugi nazivi 2-bornanone, 2-camphanone
bornan-2-one, Formosa

Bezbojna ili bela smolasta materija, jakog veoma specificnog mirisa, gorkog ukusa.

Glavni je sastojak etarskog ulja kamforovog drveta koje je starije od 50 godina, koje raste na Borneu i Tajvanu.

Dobija se destilacijom kore korena kamforovog drveta. To dobijeno etarsko ulje ima do 50% kamfora. Kamfor se odvaja kao talog putem centrifugiranja a ostatak kamfora se dobija frakcionom destilacijom.  Dobija se i sintetickim putem od terpentinovog ulja.

Rastvara se u etarskim uljima, etanolu i u masnim uljima.

U ponudi ga imamo u pakovanjima od:

  • 25 kg

  • paleta od 1.000 kg.

Koristi se u:

  • medicini, kod reumatskih bolova, neuralgije. Ranije se koristio i kao stimulans disanja. Moze izazvati jaku iritaciju sa bolovima. Koristi se za obloge i masazu kod upala i otoka, koristi sa i prilikom balsamovanja, pomaze u prevenciji od dijareje, kao lekovito etericno ulje, antistetik je i antimikrobna materija, olaksava simptome prehlade i gripa, ublazava kasalj, sluzi za dezinfikovanje bakteriskih i gljivicnih infekcija na kozi i ima povoljan ucinak na rast kose. Nikada ne sme da se nanosi na otvorene rane.

  • kozmetickoj industriji u proizvodnji krema i losiona.

  • prehrambenoj industriji kao zacin kod slanih i slatkih jela. Nije preporucljivo da se koristi u vecim kolicinama a pre upotrebe je potrebno konsultovati strucno lice. Nije pogodan za grejanje ili kuvanje jer je lako zapaljiv.

  • moze se koristiti i u preciscavanju vode.


KAMFOR, CAMPHOR

Obavesetenja o merama predostroznosti:
Obavestenja o merama predostroznosti - prevencija
P210 Drzati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrucih povrsina. - Zabranjeno pusenje
P260 Ne udisati prasinu/dim/gas/maglu/paru/sprej
P280 Nositi zastitne rukavice/zastitnu odecu/zastitne naocare/zastitu za lice

Obavestenja o merama predostroznosti - reagovanje

P302+P352 AKO DOSPE NA KOZU: Oprati sa puno sapuna i vode
P305+P351+P338 AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sociva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem
P370+P378 U slucaju pozara: Koristiti pesak, ugljen-dioksid ili prah za gasenje.
 
Obavestenja o merama predostroznosti - odlaganje
 
P501 Odlaganje sadrzaja/ambalaze u industrijsko postrojenje za termicki tretman otpada
 
Obavestenje o opasnosti
 
H228 Zapaljiva cvrsta supstanca ili smesa
H315 Izaziva iritaciju koze
H318 Dovodi do teskog ostecenja oka
H332 Stetno ako se udise
H371 Moze da dovede do ostecenja organa
 
     

 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs