PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.

 

 
 
 
   
 
 
 
Kausticna Soda ili Natrijum Hidroksid - NaOH, imamo u granulama i listicima

Hemijska formula: NaOH
CAS br:1310-73-2
UN br: 1823

Kausticna Soda se moze proizvesti na vise nacina:

          1. Dejstvom Natrijuma na vodu
          2. Dejstvom krecnog mleka na rastvor Natrijum Karbonata i
          3. Elektrolizom rastvora Natrijum Hlorida

Dobijanje dejstvom Natrijuma na vodu.

Ova metoda nema siroku primenu u industriji vec sluzi za laboratorisko dobijanje Kausticne Sode (Natrijum Hidroksida) u malim kolicinama. Ovako dobijena Kausticna Soda je veoma cista.

Dobijanje dejstvom krecnog mleka na rastvor Natrijum Karbonata.

Kuvanjem smesa natrijum karbonata i kalcijum hidroksida, dobija se rastvorena Kausticna Soda dok se kalcijum karbonat talozi.

          Na2Co3 + Ca(OH)2 ------->2NaOH + CaCO3

Ovaj proces rada se jos zove Kaustifikacija.

Ostali nazivi za Natrijum Hidroksid - NaOH:
Kausticna Soda, Ziva Soda,


Dobijanje elektrolizom rastvora Natrijum Hlorida

Ovaj proces rada je najzastupljeniji. Pri elektrolizi kuhinjske soli dolazi do hemiske reakcije koje prikazujemo hemiskim jednacinama.

Hemiska i fizicka svojstva:
To je bela kristalna supstanca koja apsorbuje vlagu i ugljen dioksid iz vazduha. U vodi se vrlo lako rastvara uz znatno zagrevanje, slabije se rastvara u alkoholu. Vodeni rastvor je korozivan i jako alkalan, menja boju lakmusa u plavo a sa kiselinama reaguje gradeci soli. Reaguje i sa rastvorima metalnih soli izuzev soli alkolnih metala gradeci soli natrijuma.
Rastopljeni Natrijum Hidroksid deluje na metale i nemetale, sem na nikl i srebro gde slabije deluje.
Cak i vodeni rastvor Natrijum Hidroksida lako deluje na staklo i porcelan.

Kausticnu sodu imamo u ponudi u:

  - 1 kg
  - 2 kg
  - 5 kg
  - 25 kg
  - 1000 kg na paleti

Kausticna soda se koristi u:

1. Prehrambenoj industriji
2. Hemijskoj industriji
3. Proizvodnji deterdzenata i sapuna
4. Proizvodnji papira
5. Proizvodnji stakla
6. Preciscavanju voda itd...

Obavestenje o opasnosti: H314, H290, H318
Obavestenje o predostroznosti: R260, R280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310


Tagovi: NATRIJUM HIDROKSID, NaOH, KAUSTICNA SODA, ZIVA SODA, GRANULE, PERLE, LISTICI.
 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs