PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.

 

 
 
 
   
 
 
 
Natrijum Hidroksid - NaOH, (Kausticna Soda) imamo u ponudi u pakovanjima od 1, 2, 5 i 25 kg.
Koncentracija Kausticne Sode koju mi nudimo je 98 i 99%.

Kausticna Soda se moze proizvesti na vise nacina:

          1. Dejstvom Natrijuma na vodu
          2. Dejstvom krecnog mleka na rastvor Natrijum Karbonata i
          3. Elektrolizom rastvora Natrijum Hlorida

Dobijanje dejstvom Natrijuma na vodu.

Ova metoda nema siroku primenu u industriji vec sluzi za laboratorisko dobijanje Kausticne Sode (Natrijum Hidroksida) u malim kolicinama. Ovako dobijena Kausticna Soda je veoma cista.

Dobijanje dejstvom krecnog mleka na rastvor Natrijum Karbonata.

Kuvanjem smesa natrijum karbonata i kalcijum hidroksida, dobija se rastvorena Kausticna Soda dok se kalcijum karbonat talozi.

          Na2Co3 + Ca(OH)2 ------->2NaOH + CaCO3

Ovaj proces rada se jos zove Kaustifikacija.

Ostali nazivi za Natrijum Hidroksid - NaOH:
Kausticna Soda, Kamena Soda, Ziva Soda, Masna Soda


Dobijanje elektrolizom rastvora Natrijum Hlorida

Ovaj proces rada je najzastupljeniji. Pri elektrolizi kuhinjske soli dolazi do hemiske reakcije koje prikazujemo hemiskim jednacinama.

Hemiska i fizicka svojstva:
To je bela kristalna supstanca koja apsorbuje vlagu i ugljen dioksid iz vazduha. U vodi se vrlo lako rastvara uz znatno zagrevanje, slabije se rastvara u alkoholu. Vodeni rastvor je korozivan i jako alkalan, menja boju lakmusa u plavo a sa kiselinama reaguje gradeci soli. Reaguje i sa rastvorima metalnih soli izuzev soli alkolnih metala gradeci soli natrijuma.
Rastopljeni Natrijum Hidroksid deluje na metale i nemetale, sem na nikl i srebro gde slabije deluje.
Cak i vodeni rastvor Natrijum Hidroksida lako deluje na staklo i porcelan.

UPOTREBA:
Kausticna Soda se upotrebljava za belenje, bojenje, pri rafinicaji ulja u proizvodnji sapuna, hartije boja i vestacke svile, za preciscavanje boksita, Koristi se i u kombinaciji sa drugim hemikalijama itd...


Tagovi: NATRIJUM HIDROKSID, NaOH, KAUSTICNA SODA, KANENA SODA, ZIVA SODA, MASNA SODA, GRANULE, PERLE, LISTICI.
 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs