PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 
Ove jonska smole ili jonske mase ili levatiti (lewatit) sluze za proizvodnju Demineralizovane vode.
Deminaralizacija vode se ne moze raditi bez ovih smola.
   
ANJON, ANION, ANJONSKA MASA, ANJONSKA SMOLA KATJON, CATION, KATJONSKA MASA, KATJONSKA SMOLA
LEWATIT MONO PLUS M 500 LEWATIT MONO PLUS S 100
 


JONSKE MASE, LEWATIT, LEVATIT, 25/1 lit.
 
 
 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
 Mob:
+ 381 (0)63 309 264
E-mail: grambg@eunet.rs
www.gram.rs