PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 
STEARINSKA KISELINA, STEARIC ACID.

Hemijska formula: C₁₈H₃₆O₂
CAS br: 57-11-4
UN br: 1807

Stearinska kiselina je zasicena masna kiselina.

Dobija se hidrolizom triglicerida od palminog i kokosovog ulja ili govedje masti. Hidroliziom se dobijaju Glicerin i masne kiseline.Potom se procesom kristalizacije ili destilacije dobija stearinska kiselina iz masnih kiselina.

Mi u prodaji imamo Starinsku kiselinu u pakovanjima i to:

   -  25 kg u dzaku
   -  1.000 kg na paleti

Stearinska kiselina se koristi u:

 •    Kozmetickoj industriji,
 •    Prehrambenoj industriji,
 •    Tekstilnoj industriji,
 •    Industriji sapuna i deterdzenata,
 •    Industriji sveca od parafina,
 •    Industriji papira,
 •    Farmaceutskoj industriji,
 •    Industriji sredstava za podmazivanje,
 •    Industriji plastike,
 •    Industriji boja,
 •    Industriji gume itd...

STEARINSKA KISELINA,STEARIC ACID
 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs