PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 
TALK, TALK POWDER - MAGNEZIJUM KARBONAT

Hemijsku formulu: MgCO3
CAS br: 546-93-0
UN br: Nema poseban broj jer se smatra neopasnim za transport
 
Molarna masa 84,32 g/mol
Agregatno stanje bela cvrsta supstanca
Gustina 2,958 g/cm3
Tacka topljenja razlaze se na 350oC

Dobija se putem vise procesa: rudarenjem talkovih rudnika, transportom, drobljenjem, mlevenjem, preciscavanjem i pakovanjem.

Talk imamo u ponudi u pakovanjima od:

   - 25 kg u dzakovima
   - 1.000 kg na paleti

Talk ili Magnezijum Karbonat se koristi u:

 - Prehrambenoj industriji,
 - Farmaceutskoj industriji,
 - Kozmetickoj industriji
 - Industriji gume i plastike,
 - Sportu i fitnesu.
 - Poljoprivredi,
 - Papirnoj industriji,
 - Tekstilnoj industriji,
 - Gradjevinskoj industriji,
 - Metaluskoj industriji,
 - Industriji keramike itd...


TALK, TALK POWDER
 
 

Copyright 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs